Behandlingstrapp ved høysnue

Behandlingstrappen beskriver i hvilken rekkefølge forskjellige behandlingsmetoder brukes hos pasienter med høysnue

Av Dr. Helge Bengtsson

På Hudlegekontoret behandles pasienter med høysnue etter følgende behandlingstrapp. Man begynner alltid på nederste trinn. Ved behov beveger man seg oppover behandlingstrappen. De forskjellige behandlingene innenfor hvert behandlingstrinn er ikke rangert.

  • Steroidinjeksjon intramuskulært (f.eks. Kenacort-T, Depo-Medrol)
my box