Behandling av leggsår første gang

Første gang en pasient kommer til behandling av leggsår gjør vi en del ting i tillegg til selve sårbehandlingen

Av Dr. Helge Bengtsson

Ved førstegangsbehandling tar vi soppprøver. Candidainfeksjoner kan forsinke sårhelingen og må derfor behandles.

Ved førstegangsbehandling tar vi bakterieprøver. Klinisk infeksjon behandler vi med antibiotika.

For å måle hvor stor tilførselen av blod er til leggen foretar vi en dopplermåling ved ankelen eller mellom stortå og neste tå.

Deretter tar vi en vanlig blodtryksmåling på armen for å finne det systoliske trykket (overtrykket). Ankeltrykket deler vi med det trykket vi fikk ved måling armen. Dette kalles ankel/arm indeks. Hvis indeksen er lavere enn 0,8 er det en indikasjon på at tilførselen er så dårlig at vi ikke skal bruke full kompresjon.

Vi tar polaroidbilder for å dokumentere størrelsen på såret ved behandlingsstart og for å lettere kunne følge utviklingen.

my box