Viktig for gravide å kontrollere sin astma

Gravide har større risiko å få problem på grunn av sin astma enn å få problem på grunn av sin medisinering.

Av Dr. Helge Bengtsson

Hvis du har astma og er gravid er en av de beste måtene å sikre din og ditt ufødte barns velvære på, å kontrollere astmaen med medisiner. Dette viser en ny amerikansk rapport. Selv om det har vist seg at astma kan føre til en potensielt alvorlig komplikasjon i svangerskapet, blir mange gravide underbehandlet. Astma forekommer hos 4% – 8% av alle gravide kvinner.

Hovedpoenget i rapporten er at en dårlig kontrollert astma er vesentlig farligere for en vordende mor og hennes ufødte barn, enn å kontrollere tilstanden med medisiner. Det er også viktig å unngå faktorer som utløser astmaen og å rutinemessig kontrollere pusten med PEF-måler.

Omtrent en tredjedel av astmatikerne som blir gravide får økte symptomer under graviditeten, men en tredjedel opplever at symptomene minsker mens de er gravide.

Kilde: WebMD Medical News, januar 2005

(02.02.2005)

my box