Sammenheng mellom psoriasis og crohns-sykdom (tarmsykdom)

Det er vist en statistisk sammenheng mellom chrohns-sykdom og psoriasis. Det kan være både en genetisk og en årsaksmessig sammenheng.

Genene for begge sykdommene kan være knyttet til samme kromosomer (16, 6, 4 og 3). Begge sykdommene er betennelsessykdommer hvor immunologien er relativt ensartet. Det vil si at hvite blodlegemer (T1-lymfocytter) i begge sykdommene produserer visse cytokiner (stoffer som lager betennelse). Derfor kan man tenke seg en årsaksmessig sammenheng.

 

Nyere biologiske medisiner har effekt både på crohns-sykdom og psoriasis. Det vil derfor være interessant å følge utviklingen av disse medisinene fremover.

 

Kilde: Journal of The American Academy of Dermatology, juni 2003

my box