Særfradrag ved kronisk hudsykdom

Stortinget har vedtatt at de som har en kronisk sykdom hver for seg må dokumentere/sannsynliggjøre utgiftene de har i forbindelse med sykdommen for å få særfradrag. Alle personer med kronisk sykdom har utgifter knyttet til sykdommen, og man skal ikke ha økt økonomisk belastning fordi man har fått en kronisk sykdom.

Bilag til selvangivelsen 200.....

Fra: .............................................................................................

Undertegnede lider av en kronisk hudsykdom.
I samsvar med Skattelovens § 6 - 83, setter jeg herved fram krav om særfradrag for etterfølgende merutgifter som skyldes sykdommen:

Dato: .................

Underskrift: .....................................................................................................

Attestasjon fra behandlende lege:

Sted: ............................................... Dato: ..................... Stempel: ................................

Underskrift: .........................................................................................

1. Egenandeler:

 

a) Legehonorar

Kr: ................

b) Resepter

Kr: ................

c) Lysbehandling UVA/UVB

Kr: ................

d) Hodebunnsbehandling

Kr: ................

e) Bandasjemateriell

Kr: ................

f) Statens helsereiser

Kr: ................

2. Merutgifter til ikke refunderte salver/kremer,
spesialsjampo m.m.

Kr: ................

3. Utgifter til bandasjemateriell

Kr: ................

4. Merutgifter til fornyelse av sengetøy/nattøy

Kr: ................

5. Merutgifter til vask og rensing av sengetøy/nattøy

Kr: ................

6. Merutgifter til fornyelse av klær/sko

Kr: ................

7. Merutgifter til vask og rensing av klær/sko

Kr: ................

8. Reiseutgifter til UVA/UVB lysbehandling og sol-
og saltvannsbehandling på sommertid (ordinert av lege)

Kr: ................

9. Anbefalt anskaffelse av UVA/UVB lampe

Kr: ................

10. Fotpleie

Kr: ................

11. Håndpleie

Kr: ................

12. Frisør

Kr: ................

13. Merutgifter til kost etter anbefaling av lege

Kr: ................

14. Fysioterapi (ved psoriasis artritt)

Kr: ................

15. Medlemsskap i pasientforreninger, bøker, tiddskrift m.m.

Kr: ................

16. Andre utgifter

Kr: ................

I 2006 er 1/2 særfradrag kr. 9.180,- For å kunne sette frem et krav om særfradrag, må du ha en utgift på minst kr. 9.180, det vil si samme beløp som særfradragets størrelse. Tidligere måtte man kun dokumentere utgifter tilsvarende 2/3 av særfradragets størrelse. Dette beløpet ble hevet til 9.180,- fra inntektesåret 2005. Dersom utgiftene et enkelt år ikke er store nok til at særfradraget kan innrømmes, anbefales det likevel at krav om særfradrag legges ved selvangivelsen.

my box