Røyking svekker effekten av kortisontabletter hos astmatikere

En ny amerikansk studie viser at korttidsbehandling med kortisontabletter hos kroniske astmatikere har vesentlig dårligere effekt hos røykere enn hos ikke-røykere.

Det er tidsskriftet American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine som i sin desemberutgave publiserer en studie hvor man har fulgt en gruppe astmatikere over to uker med behandling av predisolon (40mg daglig) eller placebo.

 

Gruppen har bestått av røykere, røykere som har sluttet og ikke-røykere. Alle med stabil kronisk astma.

 

Røykerne hadde ingen forbedring av sin astma etter behandlingen, mens eks-røykerne og ikke-røykerne ble bedre. Det betyr at røykere med astma eventuelt bør ha alternativ antiinflammatorisk behandling. Det understreker også at astmatikere ikke bør røyke.

 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2003;168:1308-1311

my box