Psoriasis påvirker sinnet i tillegg til huden

En ny amerikansk undersøkelse viser at mange mennesker med psoriasis føler seg missforstått og har følelsesmessige problem i tillegg til fysiske problem.

Tre fjerdedeler av de med alvorlig psoriasis og omtrent halvparten av de med moderat psoriasis forteller om så lav selvtillit at det påvirker nær alle aspekter i livet.

Selv om psoriasis er svært synlig på kroppen er det ikke en smittsom sykdom. Men en undersøkelse viser at de fleste amerikanere (86%) ikke er klar over dette. Forskere mener det fører til at mange med psoriasis føler seg misforstått av sine omgivelser.

Det har vist seg at mennesker med psoriasis ofte føler skam, sinne og depresjoner. Mer enn halvparten (58%) av kvinnene og 45% av mennene rapporterte at de har lavere selvtillit som følge av sin psoriasis.

Fire av 10 med psoriasis fortalte at sykdommen påvirket deres sexliv og intimitet, og nesten halvparten fortalte at de var urolige for at partneren skulle være forlegen på grunn av deres psoriasis.

Andre funn inkluderte at tre fjerdedeler fortalte de ikke likte å være på offentlige steder ved psoriasisutbrudd. 64% prøver å skjule psoriasisflekkene med langarmede skjorter og lange bukser. 45% sa at mennesker med psoriasis ofte blir offer for latterliggjøring.

Denne undersøkelsen viser at det er behov for allmennopplysning om psoriasis og også oppfølgingsprogrammer for mennesker som er rammet av sykdommen.

Kilde: WebMD februar 2004

my box