PASI – score

PASI – score er et verktøy som brukes for å tallfeste alvorlighetsgraden av psoriasis.

PASI (Psoriasis Area Severity Index) er et vanlig verktøy for å tallfeste alvorlighetsgraden av psoriasis. PASI brukes i kliniske studier, men også i vurderingen ved forskrivning av biologiske preparater og søknad til klimabehandling.

Det finnes mange forskjellige varianter av PASI. Den vi beskriver her er den opprinelige modellen fra 1978 av Fredriksson og Petterson.

Psoriasisflekkene er gradert basert på tre kriterier: rødhet (R), tykkelse (T) og skjelling (S). Alvorlighetsgraden er gradert på en skala fra 0-4 (0 for ingenting opp til 4 for alvorlig). Kroppen er delt inn i fire regioner bestående av hode (h), overekstremiteter (o), trunkus (t) og underekstremiteter (u). Overekstremitetene er det samme som armene. Trunkus består av mage, bryst og rygg. Underekstremitetene er det samme som benen.

I hvert av disse områdene er prosentdelen av arealet (A) med psoriasis av det totale området gradert på en skala fra 0-6. Hvis en tredjedel av området er dekket med psoriasis (33%) vil tallet bli 3. Inndelingene er som følger:

  • 0% = 0
  • <10% = 1
  • 10%-29% = 2
  • 30%-49% = 3
  • 50%-69% = 4
  • 70%-89% = 5
  • 90%-100% = 6

De fire regionene på kroppen er vektet avhengig av hvor stor del av kroppen de dekker. Hodet (10%), overkstremitetene (20%), trunkus (30%) og underekstremitetene (40%).

For å regne ut PASI – scoren kan vi sette opp en matematisk formel:

PASI = 0,1(Rh + Th + Sh)Ah + 0,2(Ro + To + So)Ao + 0,3(Rt + Tt + St)At + 0,4(Ru + Tu + Su)Au

PASI varierer i trinn på 0,1 enheter fra 0 til 72.

Det finnes spesielle kalkulatorer som kan være til hjelp ved utregningen av PASI.

my box