Neuropati (Polyneuropati – nerveskade)

Øket sukker i blodet og endringer i insulinmengde forårsaker nerveskader. Det kaller vi neuropati. 30% av alle diabetikerne, og 50% av diabetikerne som har hatt sukkersyke i mer enn 15 år har neuropati. Det finnes forskjellige typer neuropati.

Sensorisk neuropati
Den vanligste formen for neuropati er sensorisk neuropati. Ved dårlig regulert sukkersyke blir små blodkar til nervene påvirket, med det resultat at de fungerer dårligere. Konsekvensen er at følelsen for trykk, smerte, varme og kulde blir nedsatt. I noen tilfeller kan følelsen forsvinne helt. Sensorisk nerveskade betyr at det blir mindre/ingen reaksjon på skader fra stein i skoen, nye sko som gnager, liktorn med mer. Ved god regulering av blodsukkeret vil følelsen bli bedre. Den nedsatte følelsen starter først på tærne og sprer seg så oppover foten (sokkområdet). Enkelte ganger kan man mistes følelsen i hendene. Det starter på fingrene og i løpet av flere år utvides området til håndleddet (hanskeområdet).

Når følelsen er dårlig kan det måles med en stemmegaffel (vibrasjonssansen er borte). Man kan også måle neuropatien med et monofilament. Et monofilament er en slags tråd som man trykker mot området som skal testes. Hvis man ikke merker når tråden berører området er det et tegn på nedsatt følelse.

Selv om følelsen er nedsatt og man føler mindre påført smerte, kan huden være smertefull (neuropatisk smerte). Disse smertene kan i noen tilfeller bli så store at det blir invalidiserende. Noen ganger kan det føles som brenne eller svie. En del føler det som om å gå på kalde marmorgulv og som å gå i varm sand.

Behandlingen – i tillegg til vel regulert diabetes – kan være amtriptylin (Sarotex), gabapentin (Neurontin), Tramadol og Capsiacin krem.

Autonom neuropati
Nervene som medvirker til regulering av svetting og hudgjennomblødning kan også bli skadet. Oftest blir huden tørr og kald. Den tørre huden gjør at det lettere blir sprekkdannelser. Det kan i sin tur være utgangspunkt for utvikling av sår.

Motorisk neuropati
Nervene som styrer hvor mye musklene skal trekkes sammen kan også bli skadet. Noen av fotens muskler vil spenne seg mer. Andre slapper mer av. Det betyr at trykket på foten blir annerledes når man går, og det oppstår lettere liktorn og sår.

my box