Kvikksølvallergi

Denne artikkelen om kvikksølv er skrevet av Dr. Helge Bengtsson og ble første gang publisert i Moss avis 1995.

Kvikksølv ble tidligere mye brukt i legemidler, brukes i tatoveringer og i amalgam i tannfyllinger.

Kvikksølv i naturen
Kvikksølv er en av tungmetallene som spiller en stor negativ rolle i naturen hvor den konsentreres i fødekjeden og er spesielt negativ for rovfugl og rovdyr. Det er først og fremst kvikksølv fra kasserte termometre fra husholdningene som forurenser naturen.

Kvikksølv i medisin
Kvikksølv ble tidligere brukt mot infeksjoner innen antibiotika ble utviklet før og etter den andre verdenskrig. Kvikksølv (kvikksølvklorid) ble også tidligere brukt som desinfeksjonsmiddel på huden. I min barndom fikk alle dansker med sår på f.eks. knærne enten gult jod eller rødt kvikksølvklorid påsmurt. Påsmøring av disse farger ble like viktig som at far og mor pustet på såret.
Denne bruk av kvikksølv i "gamle dager" som medisin er nok en av forklaringene på de allergier vi ser i dag. Fortsatt brukes kvikksølvforbindelser som konserveringsmidler i visse legemidler.

Kvikksølv i tatoveringer
Kvikksølvsulfid (cinober) brukes i tatoveringer og kan i enkelte tilfeller gi kvikksølvallergi og kronisk eksem i huden ved det røde fargestoff i tatoveringer.

Svenske sjømenn har alltid hatt probIemer med den gule fargen i svenske flagget, mens nordmenn og dansker har hatt problemer med rødfargen.

Kvikksølv i tenner
Amalgam består av flere metaller som sølv, tinn og kvikksølv og mindre mengder kobber og sink. Det har vært mye diskusjon i offentligheten om muligheten for elektriske strømmer pga. metallene, eventuelle forgiftninger og kvikksølvallergier.

Det kan i sjeldne tilfeller ses misfargning av munnslimhinnen pga. amalgamet. Det kan også i sjeldne tilfeller ses irritasjoner og sårighet i slimhinnen nær fyllingene.

Metallforgiftning med kvikksølv er sett hos industriarbeidere som har arbeidet med kvikksølv. Forgiftningene gir symptomer som hodepine, kvalme og symptomer for nervesystemet og nyrene.

l den offentlige debatt har det vært nevnt muligheten av forgiftninger fra tannfyllingene men trass mange undersøkelser har det aldri kunnet påvises.

De elektriske spenninger mellom tennene pga. metallene kan lett påvises med et måleapparat (voltmeter). Man har ikke sett medisinske konsekvenser av dette.

Allergitestning for kvikksølvallergi gjøres på huden. Av ukjent årsak kan det ikke testes like lett på slimhinnene.
Ved testning legges på huden de forskjellige kvikksølvforbindelser i på huden 2-3 dager og allergi viser seg ved rødme, kløe og blemmer. På Hudlegekontoret finner vi gjennomsnittlig kvikksølvallergi hos 1 (en) person om året.
Ved kvikksølvallergi hos barn betaler fylket skiftning av plomber og hos voksne betaler trygdekontoret.

Kvikksølv får ofte skylden for mange plager hos mennesker uten medisinsk begrunnelse. Plagene er ofte store og reelle. Det dreier seg om muskelsmerter, hodepine depresjoner, sykdomsfølelse med mer.
Det er en fordel ikke å se mennesket i et rent fysisk - kroppslig perspektiv, men å tenke på helheten som omfatter både kropp og sjel.

my box