Hjortelusfluen sprer seg

Hjortelusfluen sprer seg over stadig større områder og er nå observert på Hurum-landet og nord på Røyken.

Hjortelusfluen er en blodsugende flue som kan være svært plagsom for mennesker. Den ble første gang i Norge påvist i Haldenområdet i 1983, hvor den antagelig har kommet inn med elg fra Sverige. Den har spredd seg kraftig de siste årene. Det er ventet at den vil spre seg videre over fjorden til Vestfold og resten av Sør-Norge.

Det er hittil ikke kjent at hjortelusfluen kan overføre sykdomsfremkallende organismer.

(29.09.2005)

my box