Grunnstønad

Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.

Denne instruksjonen er en hjelp til deg som har atopisk eksem, psoriasis eller en annen kronisk hudsykdom.

Grunnstønad får du for å dekke ekstrautgifter som du har på grunn av din hudsykdom. Du må kunne sannsynliggjøre eller dokumentere de utgifter som du har. For eksempel i en periode på 3 – 6 måneder.

Utgiftene må overstige 7000 kroner per år. Støtten vil da være på ca. 7000 kroner i året. Beløpet er skattfritt og utbetales hver måned.

Du vil ofte ha ekstra utgifter til klær og sengetøy på grunn av salverester, sårsekret, blødninger med mer. Husk å ta vare på kvitteringene.

Kremer og salver har egne ordninger og kommer ikke inn under grunnstønad.

Ta også vare på kvitteringene til bandasjemateriell, enten for sårene eller for psoriasis i fotsåler.

Ved reise til lysbehandling hvor du ikke kan skrive beløpet på egenandelskortet, kan du skrive det på søknaden til grunnstønad.

Hvis du har en allergi og har fått ordinert en spesiell diet av legen, kan også utgiftene til dette skrives på søknaden.

Skjemaet for grunnstønad fås på NAV trygd. Skjemaet kan du hente ved ditt lokale NAV kontor. Du finner også skjemaet på www.nav.no. Du kan også få det tilsendt fra NAV trygd hvis du ringer dit og ber om det. Skjemaet skal fylles i av deg og din lege. Du kan enten fylle i din del og levere det til NAV trygd så sender de det til legen. Du kan også ta ferdig utfylt skjema med til legen og be legen fylle i sin del.

Når du har fått bevilget grunnstønad gjelder dette for flere år. Du trenger altså ikke å søke hvert år.

my box