Familiens levemåte kan vesentlig redusere astma og tung pust hos små barn

Familier som følger retningslinjer for allergiforebygging kan oppnå vesentlig reduksjon i astma og tung pust hos små barn. Det viser en ny svensk undersøkelse.

Av de 100.000 barn som blir født i Sverige hvert år kan nesten 2000 av 8500 unngå å utvikle astma opp til 2 års alder hvis familien følger de nasjonale allergiforebyggende retningslinjene.

 

Konklusjonen er basert på en studie av 4089 barn født i Sverige mellom 1994 og 1996. Når barna var 2 måneder gamle fikk familiene deres et spørreskjema for å fastslå om de levde i overensstemmelse med de nasjonale allergiforebyggende retningslinjene.

 

Forskerne var spesielt opptatt av om barna ble ammet, om sigarettrøyk ble unngått og om husene var godt ventilerte og uten fuktighet. Alle disse retningslinjene har blitt anbefalt i Sverige siden midten på 1990 tallet.

 

Familiene ble undersøkt igjen når barna var 1 og 2 år for å bestemme forekomsten av tung pust og astma.

 

Resultatene viste at de som fulgte alle tre retningslinjene hadde lavere forekomst av tung pust og astma enn de som bare fulgte en eller ingen av retningslinjene.

 

Barn uten allergiske foreldre og som fulgte retningslinjene hadde halvparten så stor risiko for å utvikle astma. Hos barn med allergiske foreldre var risikoreduksjonen trefoldig.

Kilde: Allergy 2003;58:730-731, 742-747

my box