Er solarium skadelig?

En ny britisk undersøkelse viser at omtrent 6% av dødsfallene ved føflekkskreft skyldes UVA strålene i solarium.

Det har i mange år vært diskutert om hvor farlig UVA strålene i solarium er. Vi har lenge visst at solforbrenninger ute er en av hovedårsakene til senere utvikling av føflekkskreft. Den andre store årsaken er en arvelig disposisjon.

En ny britisk undersøkelse viser at det fortsatt er forbrenninger som er hovedårsaken til dødsfall ved føflekkskreft, men at solariebruk bidrar med ca. 6%.

Kilde: Br J Dermatology 149(3):578-581, 2003

my box