Dobbel dose av inhalert kortison ineffektiv ved akutt forverring av astma

Å doble dosen av inhalert kortison reduserer ikke behovet av kortisontabletter ved akutt forverring av astma.

Det er en studie, publisert i januarutgaven av The Lancet, som viser at det er lite grunnlag for å anbefale pasienter som bruker kortisoninhalator å doble dosen ved akutt forverring av sin astma.

En gruppe astmapasienter med risiko for forverring overvåket sine symptomer og målte pusten med PEF-måler hver morgen i opp til ett år. Når astmakontrollen ble dårligere fikk de beskjed om å bruke en ekstra inhalator i to uker. Noen inneholdt kortison, andre placebo. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i antall pasienter som trengte kortisontabletter i de to gruppene.

Kilde: Lancet 2004;363:271-275

my box