Barn med astma og atopi beholder oftere astmaen i voksen alder.

Graden av atopi hos barn med astma ser ut til å være en viktig faktor for å vurdere om astmaen vil vedvare inn i voksen alder.

Av Dr. Helge Bengtsson

Det er en ny amerikansk undersøkelse som setter atopi hos barn med astma i sammenheng med astma hos voksne. Noen barn med astma opplever at astmaen minsker etter hvert som de blir eldre, mens andre blir verre.

En gruppe ungdommer mellom 17 og 30 år og med forskjellig grad av astma ble undersøkt. Konklusjonen viste at graden av atopi så ut til å være en avgjørende faktor for hvorvidt astmaen vedvarte inn i voksen alder.

Kilde: J Allergy Clin Immunol 2005;115:61-66

(10.02.2005)

my box