Barn lar ofte være å ta sin astmamedisin

Barn som har fått ordinert daglige doser astmamedisin lar ofte være med å ta den når de skal.

Av Dr. Helge Bengtsson

En ny studie viser at omtrent halvparten ikke bruker astmamedisinen som de skal. De eldre barna var dårligst på medisinbruk. Man fant også en sammenheng mellom medisinbruk og legevaktsbesøk og skolefravær det siste året. De som var dårligst på å ta sin medisin hadde også flest besøk på legevakt og flest fraværsdager fra skolen.

De som var flinkest til å ta sin medisin var de som klarte å innlemme medisinbruken i sine daglige rutiner. Man kan for eksempel ha medisinen ved tannbørsten og ta medisinen i forbindelse med tannpuss. Dette forutsetter selvfølgelig at man pusser tennene to ganger daglig.

Studien viser at det kan være store pedagogiske utfordringer å få pasienter til å følge opp behandling som er ordinert. Det gjelder både bruk av medisinske salver, kremer og tabletter så vel som elastiske strømper for å forebygge leggsår.

Kilde: Medscape Medical News, mars 2005

(21.03.2005)

my box