Allergivaksinasjon (Hyposensibilisering)

Allergivaksinasjon kalles også hyposensibilisering. Hensikten med behandlingen er å minske din allergi. Det gjør man gjennom at man får injeksjoner av det stoffet du er allergisk mot.

Av Dr. Helge Bengtsson

Behandlingen begynner med lave doser som gradvis økes for hver behandling. Oppdoseringen skjer med en ukes mellomrom til man oppnår vedlikeholdsdose. Dette tar ca. 7 uker. Du kan ikke behandles hvis du er forkjølet, hoster, har feber eller er dårlig. Vedlikeholdsbehandling gis normalt hver 6 - 8 uke i 3 år.

Ved første møte diskuterer vi hvordan behandlingsopplegget fungerer. Vi behandler bjørkallergi og gressallergi. Oppdosering av bjørk skjer i perioden juli - februar. Oppdosering av gress skjer i perioden september - april. Pasienten prikktestes før behandlingen starter. De som er aktuelle for behandling er de som er allergiske mot gressallergi, og/eller bjørkallergi, og som i tillegg har en ktaftig høysnue og øyekatarr. De kan også ha en begynnende astma (astma incipiens).

Ved første behandling oppretter vi en allergivaksinasjonsjournal. Deretter foretar vi spirometri (lungefunksjonsmåling), og en PEF måling for å kontrollere lungekapasiteten. PEF målingen gjentas før og etter hver injeksjon. Hvis PEF verdiene blir for lave kan det bli aktuelt å justere doseringen eller utsette behandlingen.

Blodtrykk måles før injeksjon. Likeledes måles oksygenmetningen i blodet med et pulsoximeter. Dette måles på fingeren.

For å forebygge reaksjoner fra lungene får man en inhalasjon med ventoline.

For å forebygge hudreaksjoner gis en antihistamintablett i forkant av injeksjonen.

Ved eventuell blodtrykksfall etter injeksjonen brukes adrenalin (EpiPen).

Injisering skjer på overarmen subcutant. Hvis det er flere injiseringer ved samme behandlingstilfelle bruker man begge armene.

Lokale reaksjoner som f.eks. rødme og hevelse på injeksjonsstedet kan oppstå. Det kan også oppstå lokale reaksjoner i slimhinnene i øye, nese og hals. Disse reaksjonene er ikke farlige og er ingen grunn til å avbryte behandlingen, men det kan bli aktuelt å justere doseringen.

Etter injiseringen må man vente i 30 minutter hvor man er under observasjon. Det gjøres i tilfelle det skulle komme en reaksjon. Alvorlige reaksjoner er meget sjeldne.
Pasienten instrueres i å unngå sterk fysisk aktivitet i 24 timer etter vaksinen. Man må også unngå enkelte matvarer 24 timer etter injeksjonen. Ved vaksinasjon mot gressallergi må man ikke spise tomater, epler, soya eller melon samme dag som man tar allergivaksinasjonen. Ved vaksinasjon mot bjørkallergi må man ikke spise kjernefrukter (f.eks. epler, pærer eller appelsiner), nøtter, mandler eller rå gulrøtter samme dag som man tar allergivaksinasjonen.

Du kan fortsette med dine vanlige medisiner for øyekatarr, høysnue, bronkitt og astma.

Hvis det mot formodning skulle skje en alvorlig reaksjon er det viktig å ha beredskap for dette. Akuttbordet inneholder de viktigste preparatene som trengs i tilfelle en anafylaktisk sjokk skulle oppstå.

I tillegg til akuttbordet har vi også en oksygenflaske. Hvis lungefunksjonen nedsettes gis også oksygen.

my box